1. «Paslaugos ieškovas»
 2. Partnerių programos paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos

Paslaugos ieškovo partnerių programos paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos


Susitarimas

Prisiregistruodami būti „Paslaugos ieškovas“ partnerių programoje, sutinkate laikytis toliau nurodytų taisyklų ir sąlygų.
Paslaugos ieškovas pasilieka teisę pranešus el. paštu, atnaujinti, keisti ir tobulinti paslaugų teikimo sąlygas ir valdymo funkcijas. Kurti naujas funkcijas, kurios papildys arba patobulins dabartinę programą, įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą. Tolesnis programos naudojimas po tokių pakeitimų reiškia jūsų sutikimą su tokiais pakeitimais.

Partnerių priėmimas Nuoroda registracijai suteikiama ir leidžiama registruotis tik tiems fiziniams asmenims ir įmonėms, su kuriais apie partnerystės sąlygas buvo aptarta telefonu ar susitikimo metu.

Apibrėžtys

» “Rinkodaros partnerio potencialus klientas” reiškia potencialųjį klientą, kuris spustelėja partnerio nuorodą, kurią jums suteikėme per programos įrankį, registruojasi pagal jūsų pateikta nuorodą ar gavus potencialaus kliento sutikima, registruojate jus.
» “Rinkodaros partnerio nuoroda” reiškia unikalią stebėjimo nuorodą, kurią galite įdėti į savo svetainę, socialinius tinklus arba reklamuoti kitais kanalais.
» “Partnerių įrankis” reiškia įrankį, kurį suteikiame jums, kai jūs registruojatės į Partnerių programą.
» “Komisiniai” reiškia mokama sumą už kiekvieną kliento mokama operaciją.
» “Klientas” reiškia faktinį paslaugų naudotoją, kuris prisiregistravo “ieskovas.lt” svetainėje ar įsigijo mokamas paslaugas.
» „Kliento duomenys“ reiškia visą informaciją ir visą medžiagą (tekstai, pranešimai, garsas, muziką, vaizdo įrašai, nuotraukos, grafiką, vaizdai, žymos ir visa kita pateikta informacija ), kurią Klientas pateikia arba skelbia, įkelia, įveda ar pateikia viešai rodyti per “ieskovas.lt” svetainę arba pagal susitarimą su klientu, visus ar dali duomenų pateikia “Rinkodaros partneris”.
» “Paslaugu ieškovo kitos paslaugos” reiškia tas paslaugas kurios apima, naudojantis internetiniais resursais Telegram ar Skype, rinkodaros partnerio mokymą, konsultavimą, supažindinimą su paskiros funkcijomis, papildomą palaikymą ar kitas profesionalias paslaugas susijusias su įmonių pritraukimu, jų informacijos ir duomenų redagavimu, paskiros pildymu ar paskelbimu.

Partnerių programos paskyros registracijos sąlygos

»Turite būti 18 metų ar vyresni, kad galėtumėte dalyvauti šioje programoje.
»Turite pateikti savo oficialų vardą, pavardę, galiojantį el. pašto adresą ir bet kokią kitą reikalingą informaciją, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir esate atsakingi už savo paskyros slaptažodžio saugumo palaikymą.
» Jūs negalite naudoti Partnerių programos jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais. Naudodamiesi Paslauga neturite pažeisti jokių savo valstybės įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus). Kaip savo dalyvavimo Programoje sąlygą sutinkate, kad būdami Programos dalyviu laikysitės visų Lietuvos respublikos įstatymų, potvarkių, taisyklių, nuostatų, įsakymų, nuosprendžių, sprendimų ar kitų bet kurios vyriausybinės institucijos reikalavimų.

Nuorodos / grafika jūsų svetainėje, el. laiškuose ar kituose pranešimuose

Kai prisiregistruosite dalyvauti Partnerių programoje, jums bus priskirtos unikalios partnerių nuorodos. Savo svetainėje, socialiniuose tinkluose el. laiškuose ar kituose pranešimuose jums leidžiama talpinti nuorodas, reklamjuostes ar kitą grafinę medžiagą, kurią pateikiame kartu su jūsų partnerio URL. Mes pateiksime jums gaires, nuorodų stilius ir grafinius kūrinius, kuriuos jus galėsite naudoti.

Kad būtų galima tiksliai sekti paspaudimus, teikti ataskaitas ir fiksuoti jūsų pajamas, pateiksime jums specialius nuorodų formatus, kurias galėsite pateikti savo potencialiems klientams ir naudoti bet kokiuose mokamuose ir nemokamuose trečiuosiuose resursuose. Mes nebūsime atsakingi už bet kokias jūsų nesėkmes naudojant specialias nuorodas, jei nebus užfiksuotas jūsų kliento paslaugų pirkimas ir jūsų uždirbtas bonusas. Tokiu atveju jus skubiai turite kreiptis į Paslaugos ieškovas administratorių, kad rankinių būdu jums būtu priskirtas jūsų klientas.

Komisinių mokėjimas

Mokėjimai prasideda tik tada, kai uždirbate 200 Є ar daugiau pajamų. Jei jūsų partnerio sąskaita niekada neperžengs 200 Є ribos, jūsų komisiniai nebus realizuoti ar sumokėti. Esame atsakingi tik už mokėjimo sąskaitas, kurios peržengė 200 Є slenkstį. Mokėjimai vyksta kiekviena penktadienį.

Kliento apibrėžimas

Klientai, perkantys paslaugas per šią programą, bus laikomi mūsų klientais. Atitinkamai, tiems klientams bus taikomos visos mūsų taisyklės, politika ir veiklos procedūros, susijusios su klientų užsakymais, klientų aptarnavimu ir paslaugų pardavimu.

Klientų operacijos

 1. Partnerių programos privalumas. Kiekvienas partnerio potencialus klientas priskiriamas rinkodaros partneriui pagal informaciją, pateiktą partnerio įrankyje nuo tos dienos, kai partnerio potencialus klientas spustelėjo jūsų pateiktą partnerio nuorodą įskaitant ir bet kokiuose trečiuosiuose resursuose ar socialiniuose tinkluose paskelbtas jūsų nuorodas. Mes mokėsime jums komisinius, už kiekvieną naują klientą, kuris įsigys mūsų paslaugas. Kliento pradžia nustatoma pagal Kliento pirmo paslaugos pirkimo ar prisiregistravimo datą.
 2. Tinkamumas. Kad galėtumėte gauti komisinius, partnerio potencialus klientas turi būti priimtas, kad išvengtume fiktyviu registracijų. Po registracijos, klientui yra siunčiamas el. laiškas su patvirtinimo nuorodą, kad aktyvuotųsi jo paskira.
 3. Priėmimas ir galiojimas. Jūs turėsite teisę gauti komisinį mokėjimą už bet kokias klientų įsigytas mokamas paslaugas.
 4. Komisiniai ir mokėjimas. Norėdami gauti mokėjimą pagal partneriu programą, turite:
  (i) turėti galiojančia PayPal paskirą mokėjimams gauti.
 5. Mokėjimo reikalavimai. Jei kuris nors iš aptartu reikalavimų lieka neįvykdytas (neužpildytas ar neredaguotas kliento paskyroje turinys pagal Google ir SEO taisykles), tada jūsų teisė gauti komisinius atidedama 10 dienų.
 6. Mokesčiai. Jūs esate atsakingi už visų Komisijai taikomų mokesčių ir rinkliavų sumokėjimą.

Prekių ženklai

Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, mes suteikiame jums teise, naudotis  mūsų svetainėje ieskovas.lt esančiu mūsų turinių, vaizdais, logotipu ir visais įrankiais ir priemonėmis prieinamomis per partnerystės įrankį. Naudojantis bet kokiu mūsų turinių Jūs negalite:
(i) naudoti mūsų turinio ir vaizdų klaidinimo tikslais;
(ii) naudoti mūsų svetainėje pateikta turini ir vaizdus pažeidžiant galiojančius įstatymus arba ryšium su nepadoria ar neteisėta tema ar medžiaga.

Terminas, priemonės ir nutraukimas

 1. Terminas. Šios paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos bus taikomos tol, kol dalyvausite Partnerių programoje ar kol ji pasibaigs.
 2. Susitarimo nutraukimas. Tiek jūs, tiek mes galime inicijuoti susitarimo nutraukimą pranešę apie tai kitai šaliai raštu. Susitarimas gali būti nutraukta tik abiem šalims sutikus, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms arba dėl priežasties. Mes galime nutraukti ši susitarimą:
  (i) pranešę jums apie esminį pažeidimą ir jei toks pažeidimas per nurodyta ar sutarta laika lieka neištaisytas pasibaigus tokiam laikotarpiui susitarimas gali būti nutrauktas,
  (ii) sutarimas nutraukiamas nedelsiant, jei klientų pritraukimui naudojate priemones masiniam el. laiškų siuntimui.
  (v) nedelsiant, jei nustatome, kad jūs veikiate ar veikėte tokiu būdu, kuris neigiamai paveikė mus ar mūsų potencialius klientus.
 3. Nutraukimo poveikis. Bet kurios šalies inicijuotas susitarimo nutraukimas, neturi įtakos mūsų įsipareigojimui sumokėti jums komisinį mokestį. Komisinis mokestis nebus sumokėtas, jei klientų pritraukimui naudojote draudžiamas priemones.
 4. Draudžiamos priemonės. Į draudžiamas priemones įeina el. pašto marketingas ir bet koks kitas masinis el. laiškų siuntimas.

Bendra

 1. Taikytina teisė. Šio paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos sudarytos remiantis Lietuvos respublikos įstatymais. Jei kuris nors iš mūsų inicijuoja ieškinį, arba bet kokį kitą ginčą tarp šalių, išimtinė tokio ieškinio vieta ir jurisdikcija yra Lietuva.
 2. Force Majeure. Nė viena šalis nebus atsakinga už nesėkmę ar vykdymą, kurį sukėlė ne įpareigotoji šalis; vyriausybės apribojimai; arba kitas įvykis, kurio įpareigotoji šalis pagrįstai negali kontroliuoti. Kiekviena šalis dės pagrįstas pastangas, kad sušvelnintų nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį.
 3. Šalių santykiai. Tiek jūs, tiek mes sutinkame, kad tarp jūsų ir mūsų nėra jokių įdarbinimo santykių.
 4. Galiojančių įstatymų laikymasis. Jūs privalote laikytis ir užtikrinti, kad vykdant pardavimo ar nukreipimo veiklą, laikysitės visų galiojančių Lietuvos respublikos įstatymų, įskaitant ir įstatymus taikomus nepageidaujamo el. laiško siuntimui, vyriausybės reglamentų, potvarkių ir teismo administracinių nurodymų, jei tokie atsirastu. Jūs negalite užsiimti jokia apgaulinga, klaidinančia, neteisėta ar neetiška rinkodaros veikla ar veikla, kuri kitaip gali būti žalinga mums, mūsų klientams ar visuomenei.
 5. Pranešimai. Mes galime pateikti jums būdingus elektroninius pranešimus el. paštu jūsų el. pašto adresu, kuris yra pateiktas jūsų paskyros informacijoje.
 6. Nėra trečiųjų šalių naudos gavėjų. Nė viena šio Susitarimo nuostata, aiški ar numanoma, nėra skirta ir nesuteiks jokiam asmeniui ar subjektui (išskyrus šio susitarimo šalis) jokių teisių, privilegijų ar teisių gynimo priemonių pagal šį Susitarimą.
 7. Duomenų apdorojimas ir apsauga. Šalys pripažįsta, kad, atsižvelgiant į rinkodaros partnerių programą, kiekviena šalis gali pateikti kitai šaliai asmens duomenis arba suteikti galimybę su jais susipažinti. Kiekviena šalis tvarko savo asmens duomenis, kaip nepriklausomas duomenų valdytojas ir (arba) kaip gali būti leidžiama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.